PVC мембрана

PVC синтетичните хидроизолационни мембрани притежават много добри механични свойства, висока температурна и ветрова устойчивост, UV - защита и живот между 35 и 70 години.
Хидроизолациионните мембрани могат да бъдат усилени с армировка от плетена полиестерна мрежа или стабилизирани със стъклен воал. Могат да се полагат свободно
(баластирано полагане), чрез механично закрепване или чрез залепване към основата, като отделните платна са топлинно заварени по шевовете и образуват водонепропусклива връзка.

Синтетичните PVC хидроизолационни мембрани намират широко приложение в хидроизолацията на:


 всички видове плоски покриви в жилищното и промишленото строителство,

подземни структури (фундаменти и основи) и тунели,

язовирни стени, резервоари за непитейна вода и канали,

плувни басейни, изкуствени езера

"зелени покриви”


Етиленът и хлорът се комбинират, за да се получи етилен дихлорид (EDC), който се обработва допълнително в газ, за да се получи винилхлориден мономер (VCM). След полимеризация,
молекулата на VCM се преобразува във фин бял прах - винилна смола. За получаването на PVC хидроизолационната мембрана, винилната смола се смесва с различни добавки
(стабилизатори за трайност и UV/IR-устойчивост, летливи пластификатори за гъвкавост, пигменти за цвят) и се подсилва с фибростъкло. ПВХ мембраните се произвеждат с дебелина
от 1,2 мм до 2 мм и се предлагат с голяма цветова гама. Ролките се предлагат обикновено с ширина от 1 - 2 м и дължина от 20 - 25 м. Това Ви позволява да направите покриви с
всякаква степен на сложност с минимален брой шевове

.


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни